✅ این مجموعه یکی از کامل ترین مجموعه های حال حاضر بخش تحلیلی تشریحی می باشد که از ۵ بخش اصلی تشکیل شده است؟ بخش اول : تئوری های مهم و نوین برنامه ریزی(۶۷ صفحه): این بخش بصورت جزوه هایی در قالب شیت ...