ثبت نام کلاس های کاربردی در شهرسازی و علوم شهری شروع شد. کلاس های حضوری در تهران برگزار می شود و کلاس های غیر حضوری توسط ارسال فیلم های آموزشی بر روی دی وی دی می باشد. آموزش از هر دو طریق به صورت ...