ونکوور، این شهر ساحلی مهم در کانادا، با مساحتی نزدیک به ۱۱۵ هزار کیلومتر مربع، همواره در دههٔ اخیر به عنوان یکی از بهترین شهرهای جهان برای زندگی انتخاب شده‌ است. اما کیفیت بالای زندگی در این شهر نه ...