امروز ما نخستین کارگاه توین موشن twinmotion  در شهرسازی را برگزار کردیم و خدا را شکر شرکت کنند ها خیلی راضی بودند . از برخی از نظرات فیلمی تهیه کردیم که اعضایی که قصد شرکت در دوره های بعدی ما را دارند در جریان نظرات شرکت کنندگان قبلی باشند و...