سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران مسابقه طراحی مفهومی (CONCEPT DESIGN) «ﻣﻌﻤﺎریِ پویا» معماری پویا در برگیرندۀ ساختمان‎هایی است که قابلیت تغییر، حرکت و جابجایی دارند و شکل آنها به‫ منظور انطباق با ...