دعوت به همكاري      استخدام كارشناس شهرسازي *در شرکت مشاور شهرسازی و معماری واقع در شهر اصفهان محدوده خیابان چهارباغ بالا،* داراي شرایط زیر و مسلط به نرم افزارهاي        Auto Cad - Civil 3D        Microsoft office        Cad Map - Arc Gis - کارشناس ارشد شهرسازی دارای سابقه...