Bourtange روستایی با جمعیت ۴۳۰ نفر در شهر Vlagtwedde در هلند است. این روستا در سال ۱۵۹۳ در جنگ هشت ساله به شکل قله ای ستاره شکل ساخته شد. به نقل از Urbanity ، این روستای زیبا  به عنوان تنها جاده بین ...