قابل توجه کلیه مدیران و کارشناسان مدیریت شهری : قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و «جهل به قانون» همواره در ادبیات حقوق کیفری به غیررافع بودن مسئولیت پیوند خورده است. مضمون این قاعده، این است ...