برچسب: قوانین شهری

جزوه بانک قوانین شهرسازی و شهرداری

جزوه بانک قوانین شهرسازی و شهرداری

مجموعه ای که پیش رو دارید شامل مطالب مهمی از قبیل  مصوبات شورای­عالی شهرسازی ومعماری ایران ، قوانین شهرسازی ، قوانین شهرداری و آئین نامه نحوه بررسی و… نمونه سوالات جامع از …

2020/12/29 0 دیدگاه