متن صحبت های اولیه راجب گروه همفکری شهرسازان را در زیر مشاهده نمایید. این متن از ابتدا ی تشکیل گروه تا قبل از تشکیل جلسه اول می باشد . ۱۹/۰۶/۲۰۱۸, ۰۹:۱۵ – You created group “‎‫همفکری شهرسازان‬‎” ...