۲۸/۰۷/۲۰۱۸, ۲۰:۰۹ – عباس ریاضت: ❓سوال امشب ( جلسه هفتم ) بدین شکل است که : یک شهر قبل از زلزله و به منظور کاهش اثرات زلزله چه آسیب پذیری هایی از نظر فن آوری می تواند داشته باشد؟ ۲۸/۰۷/۲۰۱۸, ۲۰:۳۲ – ...