امکان ندارد اندکی ذوق هنری در شما باشد و از دیدار شهر بروژ یا بروخه (Bruges) غرق لذت نشوید. جلوه های جذاب هنر قرون وسطی با طبیعت شگرف این شهر در هم می آمیزد و مقصدی منحصر به فرد برای شما می سازد. می ...