نکات قابل توجه داوطلبان محترم: ۱. اسامی اعلام شده بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا است و نتایج نهایی پس از تأیید صحت انتخابات توسط هیأت نظارت و بررسی گزارش‌ها و شکایت‌های احتمالی اعلام می گردد. ۲. ...