با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز ، شهرداری تهران نیز چند سالی است سامانه استعلام طرح تفصیلی جدید شهر تهران را راه اندازی کرده است . در اولین بازدید از این سامانه وقتی ملک خود را استعلام می کنید در ...