یک دفتر نوسازی در تهران نیاز به نیروی متخصص در زمینه های زیر دارد: ۱- یک نفر مهندس شهرساز مسلط به نرم افزار های شهرسازی (gis,cityengine,اتوکدو…) و توانا در تهیه طرح ۲- یک نفر کارشناس اجتماعی مسلط به ...