جهت مشاهده این آگهی باید فایل آگهی را دانلود و رایگان باز نمایید برای باز کردن فایل باید نرم افزار کپینا روی رایانه شما نصب باشد پس از دانلود فایل باید آن را از حالت زیپ (zip) خارج کنید و سپس طبق ...