شرکت مهندسان مشاور شهر زیبا جهت تکمیل کادر کارشناسی خود، به سه نفر نیرو با تخصص های زیر، دارای مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های “دولتی” نیازمند است: ۱. کارشناس ارشد طراحی شهری ۲. کارشناس ارشد ...