رزومه خود را به ایمیل TTA.resume.co@gmail.com  ارسال نمایید.   بهترین آگهی ها واطلاعیه ها را در گوشی موبایل خود فقط با اپلیکیشن نکته و اپلیکیشن شهرساز مشاهده نمایید.