دومین نمایشکاه مسکن ، شهرسازی و بازآفرینی شهری، در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آبان ۱۳۹۸ در محل مرکز نمایشگاه های مصلی تهران برگزار می گردد. جهت اطلاع از همایش ها و نمایشگاه های تخصصی شهرسازی و علوم شهری، ...