جلسه توجیهی رایگان آموزش CityEngine کاربردی در شهرسازی،طراحی و برنامه ریزی شهری جمعه ساعت ۱۴:۳۰ آدرس: روبروی پارک دانشجو ، ایستگاه مترو تاتر شهر ، کوچه بالاور ، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر ...