برای دانلود مصاحبه اینجا کلیک کنید   دوستانی که قبلا نرم افزار کپینا را بر روی رایانه خود نصب کرده اند فقط فایل زیر را دانلود مشاهده کنند : دانلود مستقیم فایل فیلم با فرمت کپینا این مصاحبه فقط با نرم ...