سئوال پاسخ داده شده توسط اداره کل امور شوراهای اسلامی  شهر و شهرداریهای وزارت کشور  سئوال – آیا منظور از ارزش معاملاتی ساختمان قید شده در تبصره ١١ ماده صد قانون شهرداری همان ارزش معاملاتی ملاک عمل ...