کد انتخاباتی نام نام خانوادگی سن جنسیت شغل منطقه محله رشته تحصیلی ۱۲۵ سجاد اباذرلو ۳۶ مرد مدیر پروژه پدافند غیرعامل منطقه ۵ باغ فیض شهرسازی ۱۲۵ فرشته احمدی ۳۷ زن هیئت علمی (استاد) دانشگاه منطقه ۱۴ ...