مقایسه امکانات دو محدوده شهر قدس و جیحون برای اجاره آپارتمان شهر قدس از جمله قدیمی‏‌ترین شهرستان‌‏های جنوب‌غربی استان تهران است. مساحت این شهرستان ۱۱۴ کیلومتر مربع محاسبه شده و از نظر تراکم جمعیت، شهر قدس شهرستانی پرجمعیت و متراکم شناخته می‏‌شود. شهر قدس همانند شاه‌راهی بین شهرستان‌‏های کرج، شهریار...