همانطور که می دانید انجمن شهرسازی ایران چند سالی است که کلاس های آموزشی کاربردی برای شهرسازان برگزار می نماید . از آنجایی که اکثر شما فرصت شرکت در کلاس حضوری را ندارید و یا ساکن شهر هایی غیر از تهران ...