شرح کامل: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۱۱ شماره دادنامه: ۸۱۵ موضوع رأی: ابطال بند ۲۰ صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت ...