رای ما شهرسازان تهران مهندس نادر محمدی

به کسی در شورای شهر تهران رای دهید که از تمامی شهرسازان حمایت کند تا با کمک یکدیگر بتوانیم حقوق از دست رفته شهرسازان و مردم شهر تهران را به آنها باز گردانیم. مدیریت شهری یک امر تخصصی است و نه سیاسی

کد ۶۴۹۲ را به خاطر داشته باشید

مهندس نادر محمدی

برای مشاهده رزومه روی تصویر کلیک کنید