فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی

عنوان: فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۴۳  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش————– الف– جغرافیای تاریخی سجستان در دوره اسلامی ۱- ابعاد و فراز و […]

فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC )

عنوان: فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC ) تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۳۱  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC ) مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریملی محورهای همایش————— مهندسی عمران: مدیریت ساخت و اجرا تکنولوژی بتن روش […]

فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

عنوان: فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۲۱  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش—————–ششمین کنگره بین المللی سالانه […]

نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۱۰  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش————– ۱٫مهندسی عمران – مدیریت ساخت و اجرا – تکنولوژی بتن – روش های عددی در مهندسی عمران – راه و […]

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

عنوان: هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۰۰  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش—————هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین، معتبرترین و […]

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۴۴  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش———— کشاورزی و منابع طبیعی : مدیریت در بخش کشاورزی زیست فناوری اقتصاد گیاه پزشکی […]