کارآفرینان عموما قشر پرتلاش و خلاقی هستند که در رشته های مختلف فعالیت می کنند، اما کارآفرینی در حرفه شهرسازی شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. سوال این است که آیا کارآفرینی در علوم شهری، که ماهیتی ...