سلام دوستان تیسا هستم خوش اومدید به گروه.👑👒 با مطالبی که براتون اینجا می گذارم که از مجموعه آموزشی English Today گرفته شده می تونید شاخ غولی به نام زبان انگلیسی رو بشکونید این مطالب مناسب افرادیه که ...