قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۳:۱۸ | دسته بندی: قوانین شهری     قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن ‌مصوب ۱۳۴۲٫۱۲٫۲۶ ‌ماده ۱ – به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن و همچنین جهت تهیه و اجرای طرحهای‌شهرسازی و ده‌سازی و طرحهای […]

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۳:۰۹ | دسته بندی: قوانین شهری     ‌ماده واحده – در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با […]

قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۳:۰۱ | دسته بندی: قوانین شهری     مواد ۴ و ۶ مذکور در فوق متن اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۱۳۵۴ به نام قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون تغییر نام […]

قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۲:۵۱ | دسته بندی: قوانین شهری     ماده ۱ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئیننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین […]

قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۲:۴۲ | دسته بندی: قوانین شهری     ماده ۱ به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان، ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون، شرکت شهرکهای صنعتی […]

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

عنوان:  قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۲:۳۳ | دسته بندی: قوانین شهری     ماده واحده – مهلت های ده ساله مذکور در تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها , مصوب ۱۳۶۷ , به […]