آیا شما فکر می کنید الان شهرها شلوغ و پرجمعیت هستند؟ پس جالب است بدانید که تا سال 2030 بیش از 5 میلیلارد نفر از جمعیت جهان در شهرها زندگی...