اولین دفتر تسهیلگری بازآفرینی در بافت فرسوده زنجان ایجاد شد

بافت فرسوده زنجان

انجمن شهرسازی ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا در گفتگو با اصغر اسماعیلی روز سه شنبه : برای راه اندازی دفاتر تسهیلگری در محلات هدف بازآفرینی شهری در سایر شهرستانهای استان نیز حمایت لازم را از بخش خصوصی انجام می دهیم چون این دفاتر کمک حال دولت و شهرداری ها در امور مربوط به محلات […]