۲۰۱۸-۰۳-۲۸ ۰۹:۵۰:۲۷ , اطلاعیه شماره ۱۳ آبفا (ثبت نام همایش الزامات مدیریت مصرف آب و تاسیسات مکانیکی) . به اطلاع کلیه مهندسان مکانیک که دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی بوده و تا کنون در همایش ...