بسیاری از خانه‌ها دارای سیستم‌های لوله کشی داخل دیوارها هستند. این لوله‌ها انواع مختلفی دارند که از آن‌ها می‌توان به لوله‌های آب، فاضلاب و تهویه‌‌ی هوا اشاره کرد. وقتی که...