riazat

آشنایی با سه بازار محلی سنتی تهران

آشنایی با سه بازار محلی سنتی تهران   از جمله جاذبه‌های گردشگری و تاریخی هر شهری بازارهای سنتی آن‌ها هستند. بازارهایی که نمایانگر عمق فرهنگ، هنر و سنت ایرانیان است....

06:00

سروته خطوط متروی تهران کجاست؟

سروته خطوط متروی تهران کجاست؟    راه‌اندازی خط تراموا برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه کلید خورد. آن هم بعد از مدتی به دلیل بروز مشکلاتی با روس‌ها با...

11:00