تحلیلی بر عوامل موثر در قابت‌پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد - انجمن شهرسازی ایران

از امروز تا پایان هفته علاوه بر تخفیف های ویژه بر روی تک محصولات آموزشی، میتوانید از 50% تخفیف بیشتر روی کل محصولات نیز بهرمندشوید.

مشاهده فروشگاه  | خرید کل آموزش ها با 50%تخفیف بیشتر

تحلیلی بر عوامل موثر در قابت‌پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

05:00108۰

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

۱
دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

۲
دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مناطق روستایی با توجه به ارایه ترکیبی از جاذبه‌­های گردشگری طبیعی و فرهنگی ناشی از ویژگی­‌های جغرافیایی و شیوه­‌های زندگی به عنوان مقاصد گردشگری ارزان برای گذران اوقات فراغت و تفریح شناخته می­‌شود. توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه بیشتر محققان به عنوان ابزاری بازآفرینی و احیای مجدد اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی برای نیل به توسعه پایدار مطرح است. افزایش تعداد گردشگران ورودی به مناطق روستایی، به بروز نیازها و تقاضاهای جدید در مناطق گردشگرپذیر روستایی منجر شده است که ارایه مزایای رقابتی نقش مهمی در وفاداری گردشگران، رضایت و حمایت مجدد از مقاصد می­شود. تحقیق حاضر با هدف نقش حمل ونقل در رقابت­پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده‌­ها با استفاده از روش­های میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) است. بدین منظور در سطح تحلیل روستا، با توجه دارای سکنه بودن ۹ روستا از روش تمام­شماری استفاده شده است. در سطح تحلیل خانوار از ۱۳۱۲ مورد، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۹۷ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌­گیری سیستماتیک تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها از آزمون­‌های آماری از قبیل t تک نمونه­ای، تحلیل خوشه­‌ای، همبستگی پیرسون و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین سه شاخص رقابت‌­پذیری مورد مطالعه (جاذبه­‌های مقصد، خدمات پایه و زمینه­‌های گردشگری)، شاخص جاذبه­‌های گردشگری با میانگین عددی ۹۸/۳ بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، با توجه به میزان ضریب همبستگی ۸۳۷/۰ بین شاخص­های رقابت‌­پذیری گردشگری و توسعه اقتصاد روستاهای هدف گردشگری رابطه همبستگی معناداری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد. علاوه بر این، نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معناداری در بین روستاهای هدف در شاخص­های رقابت­‌پذیری و توسعه اقتصادی وجود دارد که نقش عوامل جغرافیایی از قبیل اقلیم، ناهمواری­‌ها و تنوع جاذبه‌­های گردشگری در این تفاوت قابل توجه است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Affecting the Economic Sustainability of Rural Tourism Destinations, Case Study: Tourism Target Villages of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces

نویسندگان [English]

  • Sakineh Azarakhsh
    ۱
  • Jamshid Einali
    ۲

۱
Master’s degree in Geography and Rural Planning, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, University of Zanjan , Zanjan, Iran.

۲
Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Rural areas are known as cheap tourist destinations for leisure and recreation due to the combination of natural and cultural tourist attractions resulting from geographical features and lifestyles. Rural tourism development is considered by most researchers as a tool for regeneration and socio-economic revitalization of rural areas to achieve sustainable development. Increasing the number of incoming tourists to rural areas has led to new needs and demands in rural tourist areas, which provide competitive advantages, play an important role in tourist loyalty, satisfaction and re-support of destinations. The present study aims to investigate the role of transportation in the economic competitiveness of rural tourism destinations. The present study is of applied type and its nature is descriptive-analytical based on data collection using field methods (observation and completion of a questionnaire. At the household analysis level, out of 1312 cases, 297 households were selected as a sample using the Cochran’s formula and the questionnaire was completed using systematic sampling method. To analyze the data, statistical tests such as t Single sample, cluster analysis, Pearson correlation and Kruskal-Wallis were used. The results showed that among the three competitiveness indices studied (destination attractions, basic services and tourism areas), the tourist attraction index with the average Numerical 3.98 has the greatest effect. Also, according to the correlation coefficient of 0.837, there is a significant correlation between tourism competitiveness indicators and economic development of tourism target villages at the level of 99 %.In addition, the result of Kruskal test Wallis showed a significant difference between the target villages in terms of competitiveness and economic development There is a significant role for geographical factors such as climate, roughness and diversity of tourist attractions in this difference.

An Analysis of Factors Affecting the Economic Sustainability of Rural Tourism Destinations, Case Study: Tourism Target Villages of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness of tourism
  • rural economy
  • Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=6600

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0