چشم انداز تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر ابهر - انجمن شهرسازی ایران

از امروز تا پایان هفته علاوه بر تخفیف های ویژه بر روی تک محصولات آموزشی، میتوانید از 50% تخفیف بیشتر روی کل محصولات نیز بهرمندشوید.

مشاهده فروشگاه  | خرید کل آموزش ها با 50%تخفیف بیشتر

چشم انداز تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر ابهر

05:1586۰

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

۱
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

۲
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

۳
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

۴
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

کشور ما، از دیرباز روابط متقابلی میان شهر و روستا وجود داشته که بر حسب شرایط گوناگون جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مکان­ها و زمان­ های گوناگون تفاوت­ هایی را چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا نشان می­ دهد. آشکار است که در شکل ­پذیری و تحول سکونتگاه های روستایی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقش آفرین هستند. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه­ های روستایی پیرامون شهر ابهر و تأثیرگذاری­ حاصل از تعامل با شهر ابهر بر روند تحولات فضایی آن می­ باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از منظر بررسی، توصیفی- تحلیلی بوده که جمع­ آوری اطلاعات مورد نیاز در آن، به دو روش مطالعه کتابخان ه­ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر این مبنا رشد افقی و خزش سریع شهر ابهر طی سال­ های اخیر سبب شده که سکونتگاه های روستایی واقع در حاشیه و پیرامون آن در معرض ادغام و الحاق در خارج از بافت و در برخی موارد در طرح آتی شهر و روستاها قرار گرفته و دچار تحولات ساختاری- فضایی زیادی باشد. این تحولات در همه روستاها یکسان نبوده و برخی روستاها نسبت به شرایطی که برخوردار بوده­اند به صورت متفاوت دست به تغییرات فضایی زده­اند که از مهمترین آن موارد می­توان به تغییرات قیمتی در کاربری اراضی، تغییر در الگوی مسکن، تغییرات زیست­ محیطی، تحولات اجتماعی- اقتصادی و عملکردی این سکونتگاه های روستایی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landscape Physical-spatial transformations of villages around Abhar city

نویسندگان [English]

 • Hasan Afrakhteh
  ۱
 • Farhad Azizpur
  ۲
 • Hamid Shirkhani Azad
  ۳
 • Hassan Momeni
  ۴

۱
Professor of Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

۲
Associate Professor of Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

۳
Master of Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

۴
PhD student in Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In our country, there has long been a relationship between city and village that according to different geographical, historical, economic, social and cultural conditions in different places and times, both in terms of form and content Shown. It is obvious that a variety of different factors and forces play a role in the formation and evolution of rural settlements. the present study seeks to investigate the physical-spatial transformations of rural settlements around the city of Abhar and the effects of interaction with the city of Abhar on the process of its spatial changes.  The present research is descriptive-analytical in terms of applied nature and from the perspective of review, in which the required information has been collected in two ways: library and field study. Based on this basis, the horizontal growth and rapid creep of Abhar city in recent years has caused that rural settlements located in and around it are subject to merging and annexation outside the context and in some cases in the future plan of the city and villages. many structural-spatial changes Physical-spatial are not the same in all villages and some villages have made different spatial changes according to the conditions they enjoyed, the most important of which are price changes in land use, changes in housing patterns, environmental changes, Pointed out the socio-economic and functional transformations of these rural settlements. In the perspective of the developments of Abhar city, the investments that have been made by the urban dwellers due to the physical expansion of the city and the reduction of the distance between the city and the village have been invested in or on the outskirts of the village and in different parts of housing, garden, etc .; Mutually, it has been invested by villagers in various urban areas, especially housing and shops. We conclude that the investment index well reflects the relationship between city and village.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical-spatial developments
 • rural-urban interactions
 • suburban villages
 • Abhar city
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=6598

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0