تحلیل رابطه‌ تغییرات کارکردی با ارزش‌های روستایی در نواحی حومه‌ای (مورد مطالعه: روستاهای بخش لواسانات شمال تهران) - انجمن شهرسازی ایران

از امروز تا پایان هفته علاوه بر تخفیف های ویژه بر روی تک محصولات آموزشی، میتوانید از 50% تخفیف بیشتر روی کل محصولات نیز بهرمندشوید.

مشاهده فروشگاه  | خرید کل آموزش ها با 50%تخفیف بیشتر

تحلیل رابطه‌ تغییرات کارکردی با ارزش‌های روستایی در نواحی حومه‌ای (مورد مطالعه: روستاهای بخش لواسانات شمال تهران)

05:00114۰

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

۱
دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

۲
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

تردیدی نیست که در سال‌های آینده ارزش‌های روستایی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر مشخص و مورد توجه قرار بگیرد. زیرا که توزیع و پراکندگی جمعیت شهرها و روستاهای پیرامون آن‌ها که موجب بروز مشکلات متعددی گشته و توجه به این سکونتگاه‌‌ها به عنوان مناطقی سالم، ارزان، آرام و سکونتگاهی که منشأ پیدایش سکونتگاه‌های شهری بوده، بیشتر گردد. اما در ارتباط با ارزش‌های روستایی موضوعی که می‌تواند در این ارتباط مشخص گردد، تغییر کارکرد نواحی روستایی به خصوص در مناطق پیرامون شهرها و ارزش‌های این مناطق روستایی است. مشخص است اگر چانچه ارزش‌های موجود در مناطق روستایی شناسایی و تغییرات کارکردی در این نواحی همسو با ارزش‌های این مناطق باشد، می‌تواند به عنوان فرصتی برای توسعه در این نواحی به شمار آید. تحقیق به بررسی ارزش‌های روستایی در نواحی روستایی بخش لواسانات پرداخت. تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی بود. بررسی تحولات کارکردی از بررسی متون اسنادی و مصاحبه با افراد آگاه و برای بررسی مهم‌ترین ارزش‌های روستایی نیز از مصاحبه هدفمند و مشاهده میدانی استفاده شد. همچنین در بخش دوم تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و ۹ نقطه روستایی نیز به عنوان جامعه هدف و ۲۱۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نواحی روستایی از ارزش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی برخوردار هستند. تغییرات کارکردی در روستاهای نزدیک به نواحی شهری، به دلیل جمعیت‌پذیری بالا و نزدیکی به نواحی شهری بیشتر بوده و به علاوه در روستاهایی که در فاصله دورتری از نقاط شهری قرار داشته‌اند، به دلیل جمعیت‌پذیری و دگرگونی اجتماعی پایین، بافت سنتی و اجتماعی روستا در طول زمان تغییرات کارکردی کمتری صورت گرفته است. بنابراین به طور کلی ارزش‌های روستایی که در مناطق روستایی مورد مطالعه بررسی شدند، به عنوان توانمندی‌های روستایی معرفی می‌گردند که در صورت توجه به این ارزش‌ها و تغییرات کارکردی که بتواند همسو با این ارزش‌ها باشد، می‌تواند به عنوان رویکردی مناسب برای توسعه درون‌زا در مناطق روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between functional changes and rural values in suburban areas (Case study: Villages of Lavasanat district in the north of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Saeid Nasire Zare
  ۱
 • Vahid Riahi
  ۲

۱
PhD student, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

۲
Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

There is no doubt that in the coming years, rural values ​​will be more clearly defined and considered than in previous years. Because the distribution and dispersion of the population of cities and surrounding villages, which has caused many problems, and more attention should be paid to these settlements as healthy, cheap, quiet and settlements that have been the source of urban settlements. However, in relation to rural values, one issue that can be identified in this regard is the change in the functioning of rural areas, especially in areas around cities, and the values ​​of these rural areas. It is clear that if the existing values ​​in rural areas are identified and functional changes in these areas are in line with the values ​​of these areas, it can be considered as an opportunity for development in these areas. The study examined rural values ​​in rural areas of Lavasanat district. The research was applied and descriptive-analytical in nature. Functional developments were studied through documentary texts and interviews with knowledgeable people, and purposeful interviews and field observations were used to examine the most important rural values. Also, in the second part of the research, a researcher-made questionnaire was used and 9 rural points were selected as the target community and 214 households were selected as the sample. Rural areas have environmental, economic, social and historical values. Functional changes in villages close to urban areas are more due to high population and proximity to urban areas. In addition, in villages located further away from urban areas, due to low population and social change, the traditional and social context of the village during There is less time for functional changes. Therefore, in general, the rural values ​​that were studied in the studied rural areas are introduced as rural capabilities that, if we pay attention to these values ​​and functional changes that can be consistent with these values, can be a suitable approach for endogenous development in rural areas. Be.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Village function
 • functional changes
 • rural values
 • suburban villages
 • Lavasanat district
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=6596

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0