طراحی گواهی پایان دوره - انجمن شهرسازی ایران

گواهی پایان دوره

گواهی می شود آقا/خانم  در تاریخ دوره   به مدت  30 ساعت را با موفقیت به پایان رسانیده است.

شناسه گواهی:

Urbanity.ir
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله