SHORA96 فرم دریافت رزومه کاندیدا شورای شهر

SHORA96 فرم دریافت رزومه کاندیدا شورای شهر

قابل توجه متخصصین علوم شهری که قصد کاندیدا شدن در شورای شهر را دارند. جهت برخورداری از حمایت کمپین شهرسازی و علوم شهری در شهر خود ، فرم زیر را تکمیل کنید