فرم ثبت نام نمایندگان و دبیران کمپین حمایت از شهرسازی namayande

فرم ثبت نام نمایندگان و دبیران کمپین حمایت از شهرسازی namayande

کمپین حمایت از شهرسازی جهت گسترش فعالیت ها در سطح کشور نیاز به نمایندگان و دبیران فعال در استان ها و شهر ها و دانشگاه ها دارد

 

ویژگی نمایندگان و دبیران: - روابط عمومی بالا


- حداقل مدرک کارشناسی


- عدم فعالیت در کمپین های مشابه دیگر 

- دارای گوشی هوشمند متصل به اینترنت


- انگیزه و علاقه به مباحث شهرسازی و مدیریت شهری 

- اختصاص حداقل 2 ساعت در روز  به فعالیت های کمپین 

- دارای روحیه انجمنی و دگرخواهی و پرهیز از خودخواهی 

- فرصت و همت کافی برای پیگیری مباحث کمپین در شهر ویا دانشگاه خود


- متعهد به کمپین و اهداف آن بدون در نظر گرفتن سود مالی و منافع شخصی

 

در هز شهر نیاز به 4 نماینده و یک دبیر داریم که نماینگان با دبیر مربوطه در ارتباط هستند و مباحث را پیگیری و به دبیر گزارش می دهند . دبیر نیز از آنها گزارش تهیه و در گروه کمپین ارائه می دهد .

دبیر رابط بین نماینگان و کمپین است و باید وقت بیشتری را به صورت آنلاین برای شرکت رد جلسات کمپین اختصاص دهد و توانایی گزارش نویسی و جمع بندی و دسته بندی مطالب و مباحث نماینگان را داشته باشد .  

نمایندگان نیز باید اهداف  ماموریت ها را از دبیر گرفته و برای اجرا و پیگیری آن اقدام کنند . بنابراین نماینگان بازو های اجرایی کمپین هستند که باید در دانشگاه ها و سازمان ها و جلسات جضور فعال داشته باشند و پس از اجرا و پیگیری دستورات کمپین ، گزارش خود را برای دبیر ارسال کنند .

 

هدف کمپین ارتقای جایگاه مهندسان شهرساز و علم و هنر شهرسازی ایران است که نتیجه آن ارتقای کیفیت شهرها را خواهد داشت بنابراین محدود به یک هدف یا یک سازمان نمی شود و در هر دوره اهداف متفاوتی را طبق قانون  دنبال می کند .

این یک کمپین خودجوش از مهندسان شهرساز است که اهداف علمی و کاربردی را دنبال می کند و به هیچ وجه اهداف سیاسی ندارد .

 

لینک گروه کمپین در تلگرام: urbanity.ir/h