کلاس انگلیسی کاربردی در شهرسازی ENUrbanity

کلاس انگلیسی کاربردی در شهرسازی ENUrbanity

این کلاس مخصوص دانشجویان و متخصصان شهرسازی می باشد.پس از شرکت در این کلاس شما می توانید در آزمون های تخصصی رشته شهرسازی مانند کنکور ارشد و دکتری شرکت کنیدو بالاترین درصد را کسب کنید. همچنین میتوانید مقاله و کتاب ترجمه کنید