بهاری دیگر رسید و شهر های ما لباس جدید بر تن کردند لباسی که خداوند رنگ پارچه آن را مشخص کرده و ما شهرسازان و متخصصان علوم شهری طرح و الگوی مناسب را برای آن ارائه می دهیم . امیدواریم در این سال جای خالی شهرسازان واقعی را در پست های شهرداری و سازمان های مرتبط شاهد نباشیم .

 

کارت پستال زیبا (شهرسازی) تقدیم به شما

 

agencywordpress themes