علی پورعلی مطلق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تقویم برگزاری این انتخابات تصریح کرد: براساس قانون کنونی انتخابات، نامنویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ فروردین ۹۶ به مدت پنج روز، انتخابات شوراها از ۳۰ اسفند ۹۵ به مدت یک هفته و انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی از ۸ اسفند به مدت ۷ روز انجام می شود.

 

#اطلاعیه
از تمام شهرسازان و اساتید شهرسازی میخواهیم به عنوان کاندیدا در انتخابات شورای شهر در ۳۰ اسفند ثبت نام کنند.
با توجه به اینکه برای ثبت نام در انتخابات نیاز به گواهی عدم سو پیشینه دارید باید در همین هفته برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه به پلیس +۱۰ مراجعه کنید تا حداکثر تا ۱۰ روز دیگر گواهی از طریق پست به دست شما برسد.
لطفا این مطلب را در تمام گروه ها نشر دهید تا باعث حضور پرشور و فعال شهرسازان در انتخابات شورای شهر باشیم و شهر را به دست متخصصانش بسپاریم.

🔴همکنون باید برای دریافت گواهی عدم #سوپیشینه به پلیس +۱۰ مراجعه کنید فردا دیر است.

Urbanity.ir/c
Urbanity.ir/h
Urbanity.ir/camp

agencywordpress themes