اولین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری وشهر سازی با رویکرد ایرانی اسلامی

poster20170530083732 (2)
محل برگزاری : مشهد مقدس
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی سجاد
چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی
کد اختصاصی ISC همایش:  ۹۶۱۷۰۶۱۲۰۳
لینک نمایه isc :
http://conf.isc.gov.ir/confca
شماره مجوز وزارت علوم :۷۲۵۷۰۴۰

تاریخ های مهم :

 

 

 
سایت کنفرانس : http://confca.com/
محور های کنفرانس :
http://confca.com/page/1012

ثبت نام در کنفرانس :
http://confca.com/pages/single/register.aspx

agencywordpress themes