حتما همه شما شهرسازان با این داستان روبه رو شده اید ولی ما سعی کرده ایم روش رسیدن به  یک پایان خوش را برای استخدام به شما نشان دهیم. برای شرکت در کلاس های آموزشی کاربردی در شهرسازی و ورود به بازار ...