مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بازآفرینی شهری در استان تهران  باید با جدیت پیگیری شود  اظهارداشت: برای انجام طرح بازآفرینی پایدار شهری لازم است فرمانداران و شهرداران در این جلسات ستاد ...