امرزو (نیمه شعبان) آخرین فرصت استفاده از تخفیف کلاس های غیر حضوری انجمن شهرسازی ایران می باشد. پیشنهاد می کنیم از این تخفیف استفاده کنید و یک بار برای همیشه GIS  و cityengine  اتوکد و بافت فروسده را ...