کنفرانس FUPS2018، فرصت تجربه رویدادی بین‌المللی در زمینه فضای عمومی شهری کنفرانس بین‌المللی «آینده فضاهای عمومی شهری» (FUPS2018) در روزهای آغازین مهرماه (۵-۳) امسال در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار ...